Phòng Nghiên cứu Lịch sử - Văn hóa

22/04/2016

Phòng nghiên cứu khoa học cơ bản, chuyên sâu nghiên cứu về lịch sử, văn hoá và đời sống vật chất, tinh thần của các kinh thành cổ Việt Nam trong lịch sử dựa trên các bằng chứng khảo cổ học và tư liệu lịch sử.

Phòng có chức năng, nhiệm vụ sau:

  • Nghiên cứu, chỉnh lý, phân định niên đại, nguồn gốc, lập hồ sơ khoa học, đánh giá giá trị các loại hình di vật dùng trong đời sống của Hoàng cung;
  • Nghiên cứu lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của các kinh thành;
  • Nghiên cứu lịch sử giao lưu kinh tế, văn hoá giữa kinh thành Việt Nam với các quốc gia cũng như sự hội tụ, lan toả văn hoá;
  • Tư vấn giám định niên đại, nguồn gốc, chức năng các loại hình di vật khảo cổ học lịch sử.