Họ và tên: PGS.TS.Bùi Minh Trí

Chức vụ: Viện trưởng, 

Ngày sinh: 20/10/1963

Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành

Quê quán: Thanh Hà, Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Họ và tên: TS Lê Đức Hạnh

Chức vụ: Phó Viện trưởng, 

Ngày sinh: 05/01/1973

Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp chức vụ: Phó Viện trưởng

Họ và tên: PGS.TS.Lại Văn Tới

Chức vụ:

Ngày sinh: 10/10/1957

Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành

Quê quán: Nam Định

Dân tộc: Kinh