item.Title

Trưng bày “Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội” được bình chọn là 1 trong 10 Sự kiện Ấn tượng Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2017

19/01/2018

The exhibit "The archaeological discoveries underground of Vietnam National Assembly House" organized by Institute of Imperial Citadel Studies (VASS) has been selected as 1 of Top 10 Events of Vietnam Sciences and Technology in 2017.
Các tin đã đưa ngày: