Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

23/05/2016

Hòa trong không khí ngày hội của những người làm công tác khoa học và công nghệ cả nước, sáng ngày 18 tháng 5 năm 2016, tại trụ sở tầng 2 số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18 tháng 5).

        Buổi Lễ vinh dự được đón tiếp Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm; Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước; Đồng chí Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đồng chí Mai Xuân Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; PGS.TS. Phan Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đồng chí Vương Văn Đình, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Đồng chí Trần Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; cùng các đồng chí đại diện cho Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Chính phủ, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh…

 

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
phát biểu chỉ đạo tại lễ Kỷ niệm

 

 

        Về phía Viện Hàn lâm, có: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập tạp chí trực thuộc Viện Hàn lâm; Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm; Các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học đang công tác tại Viện Hàn lâm…

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm 
phát biểu tại lễ Kỷ niệm

 

 

        Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích và đóng góp quan trọng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, góp phần tạo nên diện mạo và tiềm lực mới của nền khoa học xã hội Việt Nam theo hướng tiên tiến, hiện đại, ngày càng hội nhập sâu vào cộng đồng khoa học quốc tế. Chủ tịch Nước nhấn mạnh, khoa học xã hội Việt Nam nói chung, trong đó có Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói riêng, đã góp phần xây dựng hệ thống quan điểm phát triển đất nước, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức; tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Đặc biệt, khoa học xã hội và nhân văn đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước; khẳng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn các giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng quà cho Viện Hàn lâm

 

 

        Cùng với việc tập trung nghiên cứu các vấn đề khoa học xã hội cơ bản về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, Viện Hàn lâm cần tiếp tục nghiên cứu, luận giải những vấn đề cơ bản và chiến lược đã đặt ra; đồng thời, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo xu hướng phát triển, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

        Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm và nghiên cứu những vấn đề thực tiễn mới của đất nước cần giải đáp về mặt lý luận trong giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn tiếp theo; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề khoa học xã hội ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai; tăng cường và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của những người làm công tác khoa học xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học xã hội vững mạnh, đủ sức giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước, tạo tiềm lực mạnh cho sự phát triển của khoa học xã hội trong thời gian tới, góp phần đưa nền khoa học xã hội Việt Nam đạt trình độ tiên tiến, ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới.

        Trong diễn văn Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định vai trò quan trọng và sự đánh giá cao cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến khoa học công nghệ.

 

 

Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Lãnh đạo Bộ Công an 
chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ

 

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Viện Hàn lâm và các đại biểu

        Là một cơ quan có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vấn chính sách, trong hơn 60 năm xây dựng và phát triển, các kết quả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã đóng góp thiết thực vào việc cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm đã thể hiện sự nghiên cứu có chiều sâu, góp phần xây dựng đường lối, chính sách dựa trên các luận cứ khoa học, đóng góp vào Văn kiện các kỳ Đại hội Đảng, nghiên cứu triển khai các nội dung Nghị quyết các kỳ Đại hội, đóng góp xây dựng dự thảo Hiến pháp, các bộ luật, triển khai nghiên cứu việc thực hiện các bộ luật trong đời sống, góp phần xây dựng dự thảo và phản biện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước...

        Để khoa học thực sự đi vào cuộc sống và có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm biến quyết tâm thành hành động để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển đất nước, xứng đáng với niềm mong mỏi mà sinh thời, Bác Hồ đã gửi gắm ở các nhà khoa học.

 
Toàn cảnh lễ Kỷ niệm

        Thay mặt các nhà khoa học, GS.TS. Đỗ Tiến Sâm, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc đại diện cho các thế hệ các nhà khoa học lớn tuổi; PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, đại diện cho các nhà khoa học nữ; TS. Võ Xuân Vinh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm, đại diện cho các thế hệ các nhà khoa học trẻ đã phát biểu những ý kiến của mình nhân dịp ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến những người làm công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời nói lên nguyện vọng của các nhà khoa học đối với Đảng và Nhà nước về nhiều vấn đề trong nghiên cứu khoa học và ổn định cuộc sống, yên tâm công tác; nhấn mạnh việc cụ thể hóa và đồng bộ hóa chính sách, quy định pháp luật về khoa học và công nghệ để các chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, tạo cơ hội cho các nhà khoa học được cống hiến, góp phần đưa nền khoa học nước nhà ngày càng phát triển.

        Việc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đến thăm Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vào đúng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ tới giới khoa học xã hội nói chung và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói riêng, đó là động lực to lớn thúc đẩy giới khoa học có nhiều công trình khoa học hơn nữa cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Nguyễn Thu Hà

(Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)